Privacybeleid

Lees hier ons Cookiebeleid.

Rijswijks Nieuwsblad is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.rijswijksnieuwsblad.nl
redactie@rijswijksnieuwsblad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rijswijks Nieuwsblad verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via redactie@rijswijksnieuwsblad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rijswijks Nieuwsblad verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor- en achternaam: Dit is nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren wanneer je ons contacteert.
E-mailadres: Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
IP-adres: Bezoeken worden bijgehouden om spam en andere ongewenste gasten tegen te houden.
Internetbrowser en apparaat type: Deze gegevens worden bijgehouden voor website optimalisatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rijswijks Nieuwsblad neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijswijks Nieuwsblad) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rijswijks Nieuwsblad bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam: Maximaal vier weken na contact via contactformulier of e-mail. Daarna wordt deze mail verwijderd, tenzij toestemming van betrokkene.

E-mailadres: Maximaal vier weken na contact via contactformulier of e-mail. Daarna wordt deze mail verwijderd, tenzij toestemming van betrokkene.

IP-adres: Via Wordfence. Bewaartermijn is vier weken. Tenzij blokkering van kracht is. Bewaartermijn wordt dan per incident bekeken.

Internetbrowser en apparaat type: Via Google Analytics. Wordt bewaard voor vijf jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rijswijks Nieuwsblad verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Rijswijks Nieuwsblad verstrekt geen persoonsgegevens aan derden omdat er geen uitvoering van overeenkomst is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rijswijks Nieuwsblad gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rijswijks Nieuwsblad en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar redactie@rijswijksnieuwsblad.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Rijswijks Nieuwsblad wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rijswijks Nieuwsblad neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via redactie@rijswijksnieuwsblad.nl

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2018.