Er zijn gesprekken geweest tussen de gemeente en de Steenvoordeschool na de hevige brand van afgelopen zaterdag. Bij de brand is zeker één lokaal afgebrand en drie andere lokalen hebben veel schade.

Binnen drie weken moeten de basisschool leerlingen weer naar school. Uit het overleg zijn de volgende tijdelijke oplossingen voor de vier groepen van de bovenbouw van de Steenvoordeschool en de BSO naar voren gekomen:

Twee groepen kunnen voor een korte periode worden gehuisvest in de Steenvoordeschool aan de Doctor Poelslaan 2-4. De twee andere groepen worden gehuisvest in de Petrusschool aan de Johan Brouwerstraat 2. Op beide schoollocaties is ook een BSO van Up gevestigd. Zo blijven kinderopvang en school dicht bij elkaar.

Het gaat hier om tijdelijke oplossingen tot aan de herfstvakantie. Voor een meer duurzame oplossing ná de herfstvakantie is de gemeente in gesprek met de school en de BSO.

Alle betrokken partijen zijn blij dat er een passende oplossing is gekomen mede dankzij het beschikbaar stellen van lokalen door de Petrusschool. Hierdoor kunnen de kinderen op 2 september gewoon weer naar school.

Hoe zit het met het kinderdagverblijf?
Afgelopen weekend is men hard bezig geweest om de ruimtes van het kinderdagverblijf van Up schoon te maken. De kinderen van het kinderdagverblijf hoeven niet te verhuizen en kunnen op hun vertrouwde locatie blijven.

Reageren