RIJSWIJK – Volgens Rijswijks-Belang heeft Rijswijk steeds vaker te maken met verpaupering door illegaal dumpen van vuil, waardoor er ook zwerfvuil ontstaat. Zij willen daarvoor cameratoezicht gaan inzetten. 

Aan cameratoezicht zitten bepaalde voorwaardes aan vast. Zoals, minder vergaande maatregelen zijn niet voldoende gebleken om de openbare orde te handhaven. Maar ook het geluid dat camera’s opnemen. Als dat wel gebeurt moet de gemeente haar inwoners hierover informeren. De gemeente mag de camerabeelden niet langer dan 4 weken bewaren. Behalve als er concrete vermoedens zijn dat er strafbare feiten op de camerabeelden staan. Dan mogen de beelden worden gebruikt om die strafbare feiten op te sporen. Vanwege de nieuwe privacywet (AVG) moet de gemeente ook een zogenaamde Data Protection Impact Assesment uitvoeren.

Toch brengt cameratoezicht ook ander kritiek met zich mee. “Ook voor de veiligheid, is het argument waarmee de meeste gemeentes worden overtuigd. Is het geen schijnveiligheid die de gemeentes uitstralen met de camera’s? En is het niet een beetje griezelig, een beetje Big Brother-achtig, al die draaiende bollen in de stad?”, is te lezen op hun Facebookpagina.

Een lastige kwestie dus. Rijswijks-Belang is benieuwd naar de mening van de Rijswijkers, wat vinden zij van dit voorstel?

Afbeelding: Wikimedia/Silver Spoon

Reageren