RIJSWIJK – Vorige maand heeft Gemeentebelangen Rijswijk (GBR) schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de aangelegde vlinderidylle langs de Vliet. GBR is door diverse bewoners uit Leeuwendaal benaderd die zich storen aan de rommelige aanblik van de strook en de extra (zwerf)vuil die het aantrekt.

Vandaag heeft het college haar antwoorden gepubliceerd op hun vragen. In de beantwoording is te lezen dat het college erkent dat de vlinderidylle niet de schoonheidsprijs verdient.

“We kunnen ons voorstellen dat de huidige uitstraling niet als positief wordt ervaren. In het opstartproces zijn er bij de voorbereidings- en aanlegwerkzaamheden een aantal zaken misgegaan waardoor de beeldkwaliteit niet aan de verwachtingen voldoet.” Aldus het college.

Verder geeft het college aan het initiatief een doorstartkans te willen geven en hiervoor in gesprek zal gaan met de initiatiefnemers van de idylle. Ook zal er afstemming plaatsvinden met de bewoners. Het herstellen van de oorspronkelijke staat van de betreffende groenstrook aan de Nassaukade wordt niet uitgesloten.

College: “Mocht de doorstart niet leiden tot een bevredigend resultaat, inclusief draagvlak in de buurt, dan zullen wij op dat moment de groenstrook waar mogelijk weer terug brengen in de oorspronkelijke staat of een andere oplossing aanbrengen.”

Reageren