RIJSWIJK – Na het opstellen van het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe Rijswijkse college heerst er bij verschillende partijen een gevoel van verbazing.

Beter voor Rijswijk, Gemeentebelangen Rijswijk, PvdA, CDA, Rijswijks Belang en Onafhankelijk Rijswijk vinden het akkoord gebrekkig en onsamenhangend. Zij vinden dat het woord ‘duurzaam’ krampachtig als voegmiddel gebruikt wordt om de verkiezingsprogramma’s van GroenLinks, D66, VVD en Wij aan elkaar te lijmen. Verder vinden zij ook dat enkele belangrijke thema’s inhoudelijk te weinig zijn uitgewerkt en ontbreken uitwerkingen van belangrijke onderwerpen. Tot slot geeft het stuk geen blijk van financiële verantwoording. Deze voornoemde redenen worden in de oppositie breed gedeeld.

Beter voor Rijswijk, Gemeentebelangen Rijswijk, PvdA, CDA, Rijswijks Belang en Onafhankelijk Rijswijk bieden een gezamenlijk ondertekend statement aan tijdens de raadsvergadering van 15 mei, waarin zij aangeven op dit moment geen deel te willen nemen aan de geplande raadsconsultatie en graag een nader uitgewerkt akkoord tegemoet zien.

Reageren