GroenLinks, VVD, D66 en Wij. hebben op woensdagavond 25 april een hoofdlijnenakkoord getekend dat de basis legt voor het nieuwe college in Rijswijk. Het akkoord is gereed om voorgelegd te worden aan de gemeenteraad, de inwoners en maatschappelijke instellingen.

De onderhandelingen hebben binnen drie weken geresulteerd in een hoofdlijnenakkoord en draagt de titel “Rijswijk maken we Samen!”.

De bij het akkoord betrokken partijen hebben de volgende kandidaat-wethouders voordragen:

Marloes Borsboom-Turabaz – GroenLinks Rijswijk
Björn Lugthart-Wij. Rijswijk
Jorke van der Pol – VVD Rijswijk
Armand van de Laar – D66 Rijswijk.
Ook over de portefeuilleverdeling is overeenstemming bereikt.

Op 5 april lichtte verkenner Sjaak van der Tak zijn verslag van de verkenning toe. In dit verslag beval hij aan de programmatische onderhandelingen en de formatie te starten met de fracties van GroenLinks, VVD, D66 en Wij. Van der Tak: “Ik wil mijn complimenten overbrengen aan de onderhandelaars van de partijen. Zij zijn met open vizier het proces ingegaan en hebben elkaar de ruimte gegeven om samen een andere bestuursstijl te ontwikkelen waardoor de raad en de samenleving meer betrokken zullen worden. Deze constructieve wijze van onderhandelen heeft ertoe bijgedragen dat de formatie in Rijswijk binnen drie weken rond is.”

Constructieve samenwerking
Het is vanuit het vertrouwen op de constructieve basishouding dat ook in een nieuwe bestuursperiode partijen elkaar weten te vinden en gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. Dat begint met een hoofdlijnenakkoord, waarbij de mogelijkheid bestaat voor partijen die niet mee onderhandelen alsnog hun inbreng te doen. Het hoofdlijnenakkoord vormt de basis voor een samenlevingsakkoord. Dit komt tot stand met de inbreng van de samenleving in al haar geledingen. Dit sluit aan op de ambitie de samenleving meer te betrekken. Binnenkort vindt een stadsbijeenkomst met inwoners en stakeholders plaats, waarbij hun input wordt opgehaald voor het verder uitwerken van het college werkprogramma. Alleen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad en college krijgen oplossingen een duurzaam karakter. Rijswijk wordt zo klaar gemaakt voor de toekomst.

Foto: Erwin Dijkgraaf

Reageren