RIJSWIJK – Bij de gemeente komt de laatste tijd een toenemend aantal meldingen binnen over de aanwezigheid van de ‘ bruine rat’ (ondanks zijn naam, verschilt zijn vacht van zwart tot bruin). Ook de medewerkers van de gemeente vinden steeds vaker sporen, keutels en holen. Die holen kunnen onder andere zorgen voor verzakkingen in trottoirs.

De bruine rat kan 21 tot 29 cm lang worden en weegt tussen de 150 tot 520 gram. Zijn favoriete habitats zijn kelders, kruipruimten, schuren, stallen, vuilnisbelten, graan- en houtopslagplaatsen, aan de rand van sloten en dijken, onder de grond in uitgebreide holen en op sommige plekken in de buurt van riolen en ander vervuild water.

Ziet u een bruine rat dan kunt u dit doorgeven aan het Meldpunt Openbare Ruimte. Sinds januari 2015 mogen ratten buiten alleen nog met een voor buiten toegelaten gif worden bestreden, Dit gif mag alleen door geschoolde professionals worden gebruikt. De gemeente heeft daarom een officiële rattenbestrijder in de arm genomen. Hij heeft inmiddels een plan van aanpak opgesteld.

Ratten zijn altijd met meer
Vooral in de warmere zomermaanden houdt de bruine rat zich graag in de buurt van woningen op. Met name in de oudere wijken van Rijswijk wordt hij nogal eens aangetroffen. Net als met muizen geldt, ziet u 1 bruine ratdan kunt u er vanuit gaan dat er meerdere ratten in de buurt zijn. Ratten leven in kleine sociale groepen, bestaande uit een dominant mannetje, een harem vrouwtjes en enkele ondergeschikte mannetjes. Deze groepen kunnen zich vaak samenvoegen tot grotere kolonies. De medewerkers van de gemeente zagen bij het inspecteren van rattenholen dat de dieren alles gebruiken om hun holen te verstevigen en te isoleren: plastic, papieren zakdoekjes etc. Ze bouwen de holen bij voorkeur onder straatstenen en stoeptegels – gevaarlijke verzakkingen kunnen het gevolg zijn.De rat staat bekend als verspreider van ziektes, zoalsde ziekte van Weil, hantavirus, tularemie, pesten rattenbeetkoorts.

Daar komt bij dat hij in de buurt van mensen – en kinderen(!) – agressief kan zijn.

Wat kunt u zelf doen?
Als inwoner van de gemeente Rijswijk kunt u ook eenbelangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van de ratten. De knaagdierenkomenop huisvuil en etensresten af. Strooi daarom geen brood voor de eendjes en anderevogels in het park, de vijver of in uw straat. Want u trekt niet alleen de vogels aan, maar het achtergbleven brood trekt ook ratten aan. Strooi dus niet meer brood dan de vogels op kunnen eten en haal de restjes weg. Let ook op met het buiten zetten van vuilniszakken. De ratten ruiken de etensresten in de zakken en komen hierop af.Het territorium van een rat ismeestal niet ver van de voedselbronnen gevestigd.

Dus ziet u een bruine rat, geef dit dan zo snel mogelijk door aan het Meldpunt Openbare Ruimte en zorg dat de ratten geen reden hebben om zich in uw omgeving op te houden.

Reageren