RIJSWIJK – Vanavond 5 april heeft verkenner Sjaak van der Tak in een openbare bijeenkomst een toelichting gegeven op zijn verslag van de verkennende fase in de coalitievorming.

In de verkenning van de informatiefase is met alle gekozen fracties open gesproken. Uit de gesprekken is een richting van een programma voor de nieuwe coalitie en de vorming van een stabiel college perspectiefvol gebleken. Ook worden volop mogelijkheden gezien om een breder draagvlak in de raad en verbinding in de Rijswijkse samenleving te verwerven. Zijn advies is om een college te vormen met GroenLinks, D66, VVD en Wij. Opvallend is dat de tweede grote winnaar Beter voor Rijswijk waarschijnlijk dus geen deel uit gaat maken van de coalitie.

Van der Tak beveelt aan dat GroenLinks de leiding heeft om de andere partijen D66, VVD en Wij uit te nodigen. Ook beveelt hij aan om de onderhandelingen van de nieuwe coalitie met andere fracties te bespreken en in hoeverre op onderdelen een meerderheid van 16+ zetels mogelijk is met een groot draagvlak voor de Rijswijkse bevolking.

Het is mogelijk dat het college van B&W binnen drie weken mogelijk maakt en zich kenmerkt door de politieke wil om ‘verbindend, duurzaam en stabiel’ te zijn.

Reageren