RIJSWIJK – Constantijn Dolmans is door de leden van D66 Rijswijk opnieuw gekozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

Dolmans vindt dat de gemeente het voortouw moet nemen met vernieuwing. Hij zal zich inzetten voor een actieve gemeente die experimenten initieert en ondersteunt, bijvoorbeeld in de zorg, voor het aantrekken van meer maakindustrie, maar ook rond culturele activiteiten. Ook als fractievoorzitter heeft hij hier de afgelopen jaren hartstochtelijk voor gepleit. Hij zal dat blijven doen — als lijstrekker en, na de verkiezingen, opnieuw als fractievoorzitter.

Experimenteren
“Vier jaar geleden begon voor mij het avontuur; zonder veel lokale ervaring optreden als lijsttrekker, en daarna als fractievoorzitter voor D66 in Rijswijk. Het was zeker niet altijd gemakkelijk”, aldus Dolmans. Dat “niet altijd gemakkelijk” slaat volgens hem vooral op de traagheid van de lokale politiek die volgens hem dringend aan vernieuwing toe is. En dus wil Dolmans in Rijswijk verder experimenteren met wijk- en burgerinitiatieven en burgerbegrotingen op wijkniveau, en waar nodig belemmeringen wegnemen.

Hoewel het niet altijd gemakkelijk was, vindt hij dat D66 de afgelopen jaren veel heeft bereikt voor de inwoners van Rijswijk. Goed bestuur en gezonde financiën, mede door een uitstekende D66-wethouder, Nicole Dierdorp, een evenwichtig en op belangrijke punten vernieuwend coalitieakkoord, en bovendien een constructief kritische houding van de vierkoppige fractie — onderling, richting het College, maar ook richting de raad, inclusief de oppositiepartijen. “En dat geeft mij de motivatie en de energie om me ook de komende vier jaar voor D66 èn voor Rijswijk in te zetten”, aldus Dolmans.

Verbinding
Hij wil dat ook nu weer doen door verbinding te leggen tussen mensen. Door samen met Rijswijkers, binnen en buiten de raad, te blijven zoeken naar manieren om de leefbaarheid verder te verbeteren en kansen te creëren voor iedereen. Dat zal ook de komende vier jaar niet altijd eenvoudig zijn, gezien de politieke fragmentatie in Rijswijk. “Als het allemaal simpel was, hadden we alle problemen natuurlijk al lang opgelost”, aldus Dolmans.

Bron en foto: Rijswijk.d66.nl

Reageren